คลิกเพื่อดูสถาบันการเงิน >

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

CONSUMER DEBT RELIEF PROGRAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด สำนักงานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

CALL CENTER 1443

สาระหนี้
บทความที่น่าสนใจทางการเงิน

บริการออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการคลินิกแก้หนี้

เช็กสถานะการสมัคร

นัดหมายลงนามสัญญา

สาระหนี้

ยอดผ่อน/ประวัติการผ่อน

1629796188116

สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้และสาขาของ บสส.

สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้

เลขที่ 234/3 อาคารโครงการศูนย์การค้า
ไลฟ์สไตล์ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4 ห้องหมาย
เลขที่ C401B-C401C ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900

ตู้ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905
E-mail : debtclinic_customer@sam.or.th
Call Center : 1443

สำนักงานสาขาของ บสส.

สาขาเชียงใหม่

109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 053-217-318

สาขาพิษณุโลก

5/16-17 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-259-042-3

สาขาขอนแก่น

381/46-47 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 043-271-506-9

สาขาสุราษฎร์ธานี

213/17 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 077-910-180-3