Widget Image
About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, movet iisque luptatum per ut. Duo te sonet accusata sadipscing, mollis dissentiet an eam, te qui brute apis.
Contact Us
INFO@AUTOSERVICES.COM
1-779-333-67992
ROTTERDAM, NE/33E

รายละเอียดโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ
  • ปี 2560 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • ปี 2562 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง
  • ปี 2563 โครงการคลินิกแก้หนี้เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 มาเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563 และปรับเงื่อนไขจากเป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 มาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อช่วงปลายปี
  • ปัจจุบันโครงการฯ ได้ปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มาเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้ ควบคู่กับการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่สนใจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

หลักการในการดำเนินการ
  1. เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายราย เพื่อดำเนินการให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
  2. ส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดี ด้วยการอบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้
  3. ลูกหนี้สมัครใจเข้าโครงการ
  4. ลูกหนี้ไม่ก่อหนี้ใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
  5. อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระเอื้อต่อการแก้ไขหนี้
ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ

ธนาคาร

1 BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2 BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3 CIMB ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
4 ICBC ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6 LH ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
7 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8 Thai Credit ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
9 TISCO ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
10 UOB ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
11 TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
12 CITI ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
13 BOC ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
14 KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
15 GSB ธนาคารออมสิน

Non-bank ที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อบริษัท

1 จี แคปปิตอล บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 เจ มันนี่ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
3 บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
4 ซัมมิท แคปปิตอล บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
5 สินเชื่อซิตี้คอร์ป บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง จากัด
6 บัตรโลตัส มันนี่ พลัส บริษัท  เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
7 นครหลวง แคปปิตอล บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
9 พรอมิส บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
10 เมืองไทย แคปปิตอล บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
11 แมคคาเล กรุ๊พ บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
12 ศักดิ์สยามลิสซิ่ง บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
13 กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
14 บัตรอิออน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
15 ยูเมะพลัส บริษัท อีซี่ บาย จำกัด มหาชน
16 เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
17 สินเชื่อ ไอทีทีพี บริษัท ไอทีทีพี จำกัด
18 เอ มันนี่ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.