Widget Image
About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, movet iisque luptatum per ut. Duo te sonet accusata sadipscing, mollis dissentiet an eam, te qui brute apis.
Contact Us
INFO@AUTOSERVICES.COM
1-779-333-67992
ROTTERDAM, NE/33E

รายละเอียดโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนรายย่อยในการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพ สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน” หรือเรียกว่า “คลินิกแก้หนี้” โดยตกลงร่วมกันแต่งตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เป็นหน่วยงานกลาง เพื่อให้ประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้สินกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายให้ได้ข้อยุติในคราวเดียว และบริหารจัดการชำระหนี้ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถที่แท้จริง ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่มีเจ้าหนี้หลายราย ให้ได้มีโอกาสปลดภาระหนี้ ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หลักการในการดำเนินการ
  1. มีหน่วยงานกลางระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้และช่วยให้เจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
  2. ส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดี โดยการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้
  3. ลูกหนี้สมัครใจเข้าโครงการ
  4. ลูกหนี้ไม่ก่อหนี้ใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
  5. อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระเอื้อต่อการแก้ไขหนี้
ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ

ธนาคาร

1 BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2 BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3 CIMB ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
4 ICBC ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6 KK ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
7 LH ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
8 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9 TBANK ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
10 Thai Credit ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
11 TISCO ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
12 UOB ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
13 TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
14 CITI ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
15 BOC ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
16 KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.