Widget Image
About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, movet iisque luptatum per ut. Duo te sonet accusata sadipscing, mollis dissentiet an eam, te qui brute apis.
Contact Us
INFO@AUTOSERVICES.COM
1-779-333-67992
ROTTERDAM, NE/33E

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ขานรับมาตรการแบงก์ชาติ ช่วยลูกค้าช่วงโควิด-19 ระลอก 3 ขยายเวลาแจกยาแรง “จ่ายเท่าที่ไหว” ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% ถึงสิ้นปี พร้อมขยายเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ขานรับมาตรการแบงก์ชาติ ช่วยลูกค้าช่วงโควิด-19 ระลอก 3 ขยายเวลาแจกยาแรง “จ่ายเท่าที่ไหว” ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% ถึงสิ้นปี พร้อมขยายเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” พร้อมดำเนินการตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) จำนวน 35 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 โดยต่ออายุมาตรการยาแรง “จ่ายเท่าที่ไหว” ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 1. ลูกค้าที่ชำระค่างวดเกินกว่าร้อยละ 80 ได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 2% 2.ลูกค้าที่ชำระค่างวดเกินร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1% โดยส่วนลดดอกเบี้ยจะนำไปตัดเงินต้นในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งจะทำให้ลูกค้าหมดหนี้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเข้าโครงการ เพื่อให้ช่วยเหลือลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ 1. ปรับเกณฑ์ด้านอายุจากเดิมไม่เกิน 65 ปีเป็นอายุ 70 ปี โดยนับรวมระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 2. ปรับอัตราดอกเบี้ยจากเดิม 4-7% เป็นอัตราเดียว (Single Rate) ที่ 5% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยในโครงการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

จากผลของการออกมาตรการยา“สูตรจ่ายเท่าที่ไหว” ที่เริ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2563 และสิ้นสุดไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการได้รับส่วนลดดอกเบี้ยเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้ายังคงพยายามชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในภาพรวมมีจำนวนลูกค้าถึงร้อยละ 77 หรือคิดเป็นจำนวน 14,044 ราย สามารถชำระค่างวดเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปและได้ส่วนลดดอกเบี้ย 2% ส่วนลูกค้าร้อยละ 14 หรือคิดเป็นจำนวน 2,467 ราย สามารถชำระค่างวดเฉลี่ยร้อยละ 40-79.99 และได้ส่วนลดดอกเบี้ย 1% และลูกค้าร้อยละ 8 หรือคิดเป็นจำนวน 1,520 ราย ที่ชำระค่างวดน้อยกว่าร้อยละ 40 และไม่ได้ส่วนลดดอกเบี้ย ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของโครงการคลินิกแก้หนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดดำเนินการในปี 2560 จนถึง 30 มิถุนายน 2564 มีลูกค้าผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 60,578 บัญชี คิดเป็นภาระหนี้เงินต้นตามสัญญา 4,670 ล้านบาท โดยลูกค้ามีภาระหนี้เฉลี่ย 244,444 บาทต่อราย
สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนด ดังนี้คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และ เป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564 และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ตามแนวคิด “เอกสารครบ-จบไว” ควรเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ) / รายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (กรณีอาชีพอิสระ) 3. เอกสารรายงานเครดิตบูโร

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกบ้านของลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ “สายด่วนชนะหนี้ 1443”

เกี่ยวกับ SAM : เกี่ยวกับ SAM : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม