สถานะการผ่อนชำระ

ยังผ่อนชำระขั้นต่ำ

ผู้มีประวัติการชำระเงินปกติ ยังไม่เป็นหนี้เสีย

สามารถเข้าไปศีกษาข้อมูล “โครงการรีไฟแนนซ์บัตรดี” ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ต่อไป
×

หยุดชำระเกินกว่า 3 เดือน (90 วัน)
ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2564

หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาคลิก "ต่อไป"

*ทั้งนี้ผลการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนใขของโครงการ

ต่อไป
×