Widget Image
About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, movet iisque luptatum per ut. Duo te sonet accusata sadipscing, mollis dissentiet an eam, te qui brute apis.
Contact Us
INFO@AUTOSERVICES.COM
1-779-333-67992
ROTTERDAM, NE/33E

ข่าวสารและกิจกรรม

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Lai Xiaomin ประธาน China Huarong AMC ประเทศจีน และคณะที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ SAM เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ในฐานะสมาชิกของ International Public AMC Forum (IPAF) ณ SAM สำนักงานใหญ่ อาคาร ซันทาวเวอร์ส เอ เมื่อเร็วๆ นี้

SAM ให้ความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล” และประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ โดยมีการบรรยายหัวข้อการออม การบริหารจัดการหนี้ ณ ห้องประชุมทุเรียน อาคาร 1 ชั้น 1 บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560

ทีมงานคลินิกแก้หนี้ SAM ให้ความรู้ทางการเงิน และประชาสัมพันธ์ โครงการคลินิกแก้หนี้ ให้แก่พนักงาน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในหัวข้อกิจกรรม ปลูกความมั่งคั่ง ตอน “No Money, No Funny” ณ ห้องสมุด ทรูทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60

ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีหนังสือถึงสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “งดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงานของ ธปท.” ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยมีสาระสำคัญขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญทุกประเภทแก้ผู้บริหารและพนักงานของ ธปท. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือในโอกาสอื่นใด เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน นั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการกำกับดูและกิจการที่ดี บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. โดยผู้บริหารและพนักงานของ บสส. มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายของ ธปท. ดังกล่าว อันจะส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐานเดียวกันและพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป

SAM ได้รับเชิญจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน เรื่อง การบริหารการเงินส่วนบุคคล แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ “ปลดหนี้สร้างสุข-ส่งเสริมการออม” โดย ทีมงานคลินิกแก้หนี้ออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา...

คุณสหรัตน์ เพ็ญกุล ผช.กจ.กลุ่มบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ นำทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การบริหารหนี้ส่วนบุคคล (คลินิกแก้หนี้) ในโครงการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ใช้เงินอย่างพอเพียงกับชีวิตที่เพียงพอ” ตามศาสตร์พระราชา โดยมี รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และคุณอุดม พลสมบัตินันท์ ผู้บริหารฝ่ายรับจ้างบริหารหนี้ส่วนบุคคล นำทีมคลินิกแก้หนี้ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกแก้หนี้ร่วมด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้มีมติแต่งตั้ง นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ อายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงินขององค์กรที่เป็นผู้นำธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม และมากกว่า 15 ปี ในสถาบันการเงิน ตำแหน่งหัวหน้าสายบริหารการลงทุนของธนาคาร โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท KPMG Phoomchai Advisory Thailand Ltd. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งหัวหน้าสายบริหารการลงทุนของธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน การปรับโครงสร้างธุรกิจ การควบรวมกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารจัดการการลงทุน และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐต่างๆ

SAM โชว์ผลงาน 6 เดือนโดดเด่น  ยอดเงินสดรับสะสม  QoQ  พุ่งสูงกว่าปีก่อน  ส่งผล  SAM   คืนเงินกองทุนได้อีกกว่า 2,200 ล้านบาท   พร้อมเดินหน้านโยบาย “คลินิกแก้หนี้” แก้วิกฤตบัตรเครดิตรายย่อย และขายทรัพย์ NPA อัดกิจกรรมพ่วงโปรโมชั่น เพียบ! นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยตัวเลขผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 มียอดเงินสดรับสะสมจากการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และการขายทอดตลาด ถึงกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 45 ของเป้าหมาย โดยมีกำไรสุทธิไม่รวมรายได้สำรองโอนกลับจากการประเมินหลักประกัน เท่ากับ...

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. และทีมผู้บริหาร ธปท. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน(คลินิกแก้หนี้) ณ สำนักงานคลินิกแก้หนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม โดยมีคุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ บสส. และทีมผู้บริหารระดับสูง บสส. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน จากนั้น ท่านผู้ว่าการ ธปท. ได้เดินเยี่ยมชมสำนักงานฯ พร้อมกับสอบถามพูดคุยกับพนักงาน โดยให้กำลังใจและขอบคุณ ที่เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน อันจะส่งผลที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน“คลินิกแก้หนี้” โดยมีผู้บริหาร บสส. เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบกำลังใจให้แก่ทีมงานทุกคน ผลตอบรับนับตั้งแต่วันเปิดสำนักงานวันที่ 1 มิ.ย. 60 เป็นต้นมา มีผู้สนใจติดต่อและสมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้” เป็นจำนวนมาก