Widget Image
About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, movet iisque luptatum per ut. Duo te sonet accusata sadipscing, mollis dissentiet an eam, te qui brute apis.
Contact Us
INFO@AUTOSERVICES.COM
1-779-333-67992
ROTTERDAM, NE/33E

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้มีมติแต่งตั้ง นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บสส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ อายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงินขององค์กรที่เป็นผู้นำธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม และมากกว่า 15 ปี ในสถาบันการเงิน ตำแหน่งหัวหน้าสายบริหารการลงทุนของธนาคาร โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท KPMG Phoomchai Advisory Thailand Ltd. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทางการเงิน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งหัวหน้าสายบริหารการลงทุนของธนาคาร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีประสบการณ์ด้านบริหารการเงิน การปรับโครงสร้างธุรกิจ การควบรวมกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารจัดการการลงทุน และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐต่างๆ

SAM โชว์ผลงาน 6 เดือนโดดเด่น  ยอดเงินสดรับสะสม  QoQ  พุ่งสูงกว่าปีก่อน  ส่งผล  SAM   คืนเงินกองทุนได้อีกกว่า 2,200 ล้านบาท   พร้อมเดินหน้านโยบาย “คลินิกแก้หนี้” แก้วิกฤตบัตรเครดิตรายย่อย และขายทรัพย์ NPA อัดกิจกรรมพ่วงโปรโมชั่น เพียบ! นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยตัวเลขผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 มียอดเงินสดรับสะสมจากการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และการขายทอดตลาด ถึงกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 45 ของเป้าหมาย โดยมีกำไรสุทธิไม่รวมรายได้สำรองโอนกลับจากการประเมินหลักประกัน เท่ากับ...

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. และทีมผู้บริหาร ธปท. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน(คลินิกแก้หนี้) ณ สำนักงานคลินิกแก้หนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม โดยมีคุณผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ บสส. และทีมผู้บริหารระดับสูง บสส. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน จากนั้น ท่านผู้ว่าการ ธปท. ได้เดินเยี่ยมชมสำนักงานฯ พร้อมกับสอบถามพูดคุยกับพนักงาน โดยให้กำลังใจและขอบคุณ ที่เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน อันจะส่งผลที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน“คลินิกแก้หนี้” โดยมีผู้บริหาร บสส. เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบกำลังใจให้แก่ทีมงานทุกคน ผลตอบรับนับตั้งแต่วันเปิดสำนักงานวันที่ 1 มิ.ย. 60 เป็นต้นมา มีผู้สนใจติดต่อและสมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้” เป็นจำนวนมาก

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) ร่วมงานแถลงข่าวกับ แบงก์ชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ รวมทั้งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เปิดตัว “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน” หรือ “คลินิกแก้หนี้” โดยธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง และ SAM ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างและปัญหาสังคมที่สำคัญของประเทศ